RIC Bela Krajina – Podjetniški inkubator


Business Incubator Bela Krajina is a supportive environment for the development and promotion of entrepreneurship in Bela Krajina. It influences the increase in the number of newly established companies, the increase in the level of survival and the growth of young companies, and in general contributes to the attractiveness of the area for creative individuals with entrepreneurial ideas and supports the recognition of innovative market-relevant ideas and assistance in their realization.


Podjetniški inkubator Bela krajina predstavlja podporno okolje za razvoj in promocijo podjetništva v Beli krajini. S svojim delovanjem vpliva na povečanje števila novoustanovljenih podjetij, povečanje stopnje preživetja ter rasti mladih podjetij (start-up podjetja s potencialom hitre rasti) in na splošno prispeva k privlačnosti območja za kreativne posameznike s podjetniškimi idejami ter nudi podporo pri prepoznavanju inovativnih tržno zanimivih zamisli in pomoč pri njihovi realizaciji.

CULTURE

Enthusiastic business-driven people, who find their home in coworking place or business incubator of Bela krajina.

STARTUP CRAWL DETAILS

Slovenian Startup and Tech Companies Open Doors Day
JANUARY 11th 2019

Register here