Sportradar

 

The Sportradar group is a truly international organisation, employing over 2,000 people in more than 30 locations around the world. Our rapid growth is driven by technological innovation and a deep understanding of our clients’ business needs. It is our commitment to excellent service, quality and reliability that makes us the trusted partner of more than 1,000 companies in over 80 countries. We occupy a unique position at the intersection of the sports, media and betting industries. We change the way the world experiences sport and provide cutting-edge solutions to media companies, bookmakers, sports federations and state authorities. Our team collaborates globally and is committed to solve the challenges we face on our way – but never without a pinch of fun and play.
Although we are already home to some of the best engineers, we are also a living, breathing organism made up of some amazing people. We are always on the lookout to hire more smart and creative technologists that fit well into our organizational culture.

Our Ljubljana office is the biggest Engineering office in the Sportradar group. It has been a part of Sportradar group since 2012 (formerly known as Klika) and has since then grown from 30 to more than 130 employees. Most of Sportradar’s important products are being developed in here, for example: managed trading service for sports betting operators, mobile applications for FIFA, Virtual Sports Games that are the product of choice for over 180 bookmakers worlwide and others. Our employees get to work in a creative, relaxed work environment, full of great personalities, fostering both personal and professional growth of each individual.


Skupina Sportradar je resnično mednarodna organizacija, zaposluje namreč prek 2.000 ljudi na več kot 30 lokacijah po vsem svetu. Gonilo hitre rasti skupine so tehnološke inovacije ter dobro razumevanje in globok vpogled v poslovne potrebe tržišča. Zavezanost vrhunskim storitvam, kakovosti in zanesljivosti je skupini omogočila, da je zaupanja vreden partner več kot 1.000 podjetjem v 80. državah. Sportradar zaseda edinstven položaj na preseku športne, medijske in stavniške industrije. Skupina Sportradar spreminja način, na katerega svet doživlja šport; medijskim hišam, stavnicam, športnim federacijam in državnim organom pa ob tem zagotavlja vrhunske rešitve. Ekipa skupine sodeluje na globalni ravni, predana reševanju izzivov – pa tudi kančku zabave.
Čeprav imamo čast, da za nas že delajo fenomenalni programerji, smo tudi živ, avtonomen organizem, ki ga sestavlja srčen kolektiv. Tako smo vselej na preži za posebej domiselnimi in ustvarjalnimi inženirji, ki bi se prepoznali v naši organizacijski kulturi.

Naša pisarna v Ljubljani je največja razvojna pisarna skupine Sportradar. Skupini Sportradar se je pridružilla leta 2012 (pred tem se je imenovala Klika), od takrat pa iz 30 zrastla na 130 zaposlenih. Večino osrednjih produktov Sportradarja razvijamo prav v naši ljubljanski pisarni, denimo MTS – upravljano storitev trgovanja za operaterje športnih stav, mobilno aplikacijo za FIFO, Virtualne športne igre, ki so prepričale že prek 180 stavnic po svetu, in druge rešitve po meri. Naši zaposleni delajo v spodbudnem, ustvarjalnem in sproščenem okolju, polnem prijetnih sodelavcev, ki prispevajo tako k osebni, kot tudi strokovni rasti vsakega posameznika v kolektivu.

STARTUP CRAWL DETAILS

Slovenian Startup and Tech Companies Open Doors Day
JANUARY 11th 2019

Register here